logo

איך מגדלים נענעאיך לגדל נענע בבית או המרפסת.
נענע גדלה מהר ויחסית בקלות.
חשוב בכלי גדול יחסית ואדמה מאווררת.
אפשר להשריש נענע במים.
אוהבת שמש חלקית והשקיה סדירה.

מה עושים עם נענע?
אפשר לשים בתה, בסלטים, סלט פירות, מטבל, קציצות, תבשילים ועוד.