logo

איך לצייר טנא ביכוריםאיך מציירים סל ביכורים לשבועות.
איך לצייר סל ביכורים לכבוד חג שבועות.
טנא פירות משבעת המינים : חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר.