דף עבודה ימי השבוע

דף עבודה ימי השבוע בעברית.
דף עבודה בעברית לכיתה ג להדפסה.
הדפסה