דף עבודה סידור מילים לפי א - ב

סדר את המילים לפי סדר האלף בית.
דף עבודה בעברית לכיתה ג.
הדפסה