logo

איך לגדל בצל ירוק בביתאיך לגדל בצל ירוק משאריות בקלות.
אפשר לגדל בצל ירוק באדנית או בגינה.
לבצל ירוק הוא סוג של בצל גינה, יש לו עלים ירוקים ארוכים שגדלים מהפקעת.
ירק פשוט לגידול.
ניתן לקטוף את העלים הירוקים והצמח יגדל עלים חדשים.
אפשר להוסיף אותו בסלט, בחביתה, מעל מרק ומעל מוקפץ ועוד.