דף עבודה תפוח

דף עבודה בהבנת הנקרא להדפסה.
קטע בהבנת הנקרא ושאלות.
דף תרגול בעברית.
הדפסה