דף עבודה חיבור עד 10

דף עבודה בחשבון.
דף תרגול חיבור.
פתרו את התרגילים בחיבור.
הדפסה
הדפסה
הדפסה