אוריגמי סוכריה על מקל



יצירה של סוכריה על מקל מנייר.
יצירה עם קיפולי נייר.
יצירה קלה להכנה.