logo

האכלת תוכי ירוקהאכלת תוכי דררה ירוקה.
לדררה יש גוף קטן בצבע ירוק בהיר וזנבו ארוך ומדורג.
הדררה ניזון מזרעים, גרגרים, פירות ועוד.