logo

ברכת תודה ענקית למברכיםברכת תודה על כל הברכות והאיחולים.
תודה לכל המברכים.
מתאים לברכת תודה למברכים ליום הולדת.
ברכה קצרה לשליחה.