logo

ברכת שנה טובה באנגליתברכת שנה טובה לראש השנה באנגלית. Shana Tova.
Happy Rosh Hashanah.