logo

ברכה לסוכות באנגליתברכה לחג סוכות באנגלית.
Chag Sukkot Sameach.
סוכות שמח באנגלית - Happy Sukkot.