איך מציירים לולבאיך מציירים לולב מארבעת המינים של חג סוכות.