logo

איך מגדלים עגבניות שרי בביתאיך מגדלים עגבניות שרי באדנית או בגינה.
גידול עגבניות שרי מזרעים.
עגבניה היא צמח ממשפחת הסולניים.
מבחינה קולינרית העגבנייה מוגדרת כירק, אך מבחינה בוטנית מוגדרת כפרי.
תנאי גידול אדמת שתילה מנוקזת.
השקיה מרובה יחסית, קבועה ושמש מלאה.
העגבנייה רגישה לקור ולטמפרטורות גבוהות.
מומלץ להתחיל לשתול את הזרעים בסוף החורף.