logo

איך כותבים באנגלית יום הולדת שמחאיך כותבים באנגלית יום הולדת שמח - Happy Birthday.
יום הולדת זהו היום בשנה הזהה לתאריך הלידה של אדם.