logo

רובוטים חדשנייםחידושים מעניינים בעולם הרובוטיקה.
רובוט הוא מכונה הבנויה מרכיבים אלקטרוניים ומכניים.
הרובוט בעל יכולת תנועה הנשלטת על ידי מחשב.
שימוש ברובוטים בתעשייה, רפואה, שימוש ביתי ועוד.