logo

סרטי קופים בטבעסרט של קופים בטבע.
קוף בעל חיים יונק, בעל פרווה וזנבו ארוך.
יש מינים רבים, רובם חיים ביערות באסיה, אפריקה ודרום אמריקה.
הקופים בעלי אינטליגנציה גבוה, חברתיים וחיים בלהקות.
מזונם זרעים, פירות, חרקים ועוד.

קופי מקוק יפני "קוף השלג"

קופי קפוצ'ין

קוף מקוק שחור