logo

הכנת כתר של נסיכהאיך להכין כתר נסיכה.
חומרים: קשת לשיער, בד לבד, אבני חן אדומות ואפורות, חוט ומחט.
מדפיסים שבלונה להכנת הכתר, מסמנים על בד הלבד, גוזרים ותופרים עם הקשת.
יצירה כתר נסיכה לפורים.
יצירה קלה להכנה.