logo

אוזניים של ארנבאיך להכין קשת אוזני ארנב.
הכנת קשת לתחפושת של חיות - ארנב.
חומרים: קשת לשיער, בד לבד, מנקה מקטרות חוט ומחט.
בעזרת שבלונה נגזור את בד הלבד, נעצב את מנקה המקטרות לצורת אוזני ארנב ונחבר לקשת,
נתפור את בד הלבד לקשת.
יצירה לפורים diy.
יצירה קלה להכנה.