logo

קופסה של משלוח מנותמשלוח מנות מקופסת נעליים.
הכנת משלוח מנות diy לפורים.
עוטפים את הקופסה בנייר צבעוני ומקשטים.
יצירה מחומרים ממוחזרים שיש בבית.