דף עבודה לפורים

דף עבודה לחג פורים.
טקסט הבנת הנקרא ושאלות, התאמה בין מילה לציור והשלמת מילים.
דף עבודה להדפסה.
הדפסה
הדפסה
הדפסה