איך לנעול קובץ אקסל עם סיסמא



איך עושים קובץ אקסל מוגן עם סיסמה.
איך לעשות הגנה על קובץ אקסל.