logo

לימוד אותיות עם תמונות



אפשר ללמוד את האותיות בעברית עם שמות של מילים שמתחילות לפי האותיות.
לומדים לקשר בין המילה לבין האות שבה היא מתחילה.
יש המון דוגמאות, כמו ב - בית, ק - קיווי ועוד.
לימוד ותרגול חינם.