logo

מפותלימוד מפות יכול לשמש אותנו במקרים רבים.
יש כאלו שלומדים איך לקרוא מפות כדי למצוא את הדרך בעת טיולים.
משתמשים הרבה במפות בתחום הגיאוגרפיה.
במפת העולם ניתן לראות את היבשות, הימים, האוקיינוסים ועוד.