logo

תרנגולת שחורה שקטה יחסיתתרנגולת שחורה אוסטרלורפ.
מקור באוסטרליה.
זן בעל אופי רגוע, ידידותי ושקט.
עמיד בפני מחלות ושינויים בטמפרטורה.
הנוצות שחורות עם ברק ירוק. יש תת מינים אחרים עם נוצות שחורות, לבנות, שחור-לבן ועוד.
ייצור ביצים גבוה, בצבע חום וגודל בינוני.
תוחלת חיים בין 6 - 10 שנים.
מתאים לגידול בחצר כחיות מחמד, להטלת ביצים ובשר.

2 זני תרנגולות שקטות לגידול