logo

מידע על לוויתן קטלןלוויתן קטלן המוכר, גם בשם אורקה, הוא יונק ימי טורף.
להקות לווייתנים קטלניים מאכלסים כמעט את כל האוקיינוסים הגדולים בכדור הארץ.
חיים בקבוצות עם מבנה חברתי מטריארכלית, שכוללות בדרך כלל נקבה מבוגרת.
נקבות האורקה עשויות לחיות גם עד גיל 80, בזכות הידע והמומחיות שצברו לאורך חייהן הלהקה מצליחה להתקיים.
לכל שבט יש שפת צלילים ייחודית.
בסרטון הסבר על חייהם של לווייתנים קטלניים ואת הסכנות הניצבות בפני הישרדותם כמו דיג יתר והרס בתי גידול.