logo

חתול דגים נמרייונק טורף ממשפחת החתוליים.
מין קטן של חתול.
חי בדרום אסיה, ביערות גשם טרופיים, ביצות ויערות מנגרובים.
לחתול מיומנות בציד דגים.