logo

איך להכין צמיד צמה מעורהכנת צמיד צמה מעור.
צמיד צמה קלועה מעור.
מדדו את מפרק היד באמצעות סרט מדידה והוסיפו 2 ס"מ אורך לסוגרים.
או מדדו את אורכו של צמיד שמידתו טובה.
המשיכו לפי ההוראות איך להכין את הצמה.
סרטון הדרכה DIY.