logo

דף עבודה חצב

דף עבודה חצב
החצב פורח בתחילת הסתיו.
בעל בצל גדול ועמוד תפרחת גבוה.
דף עבודה לסתיו.
השלימו את המשפטים בעזרת המחסן מילים בתחתית הדף.
דף עבודה חלקי החצב.
אפשר לצבוע את החצב.
דף עבודה להדפסה.
הדפסההדפסה
  
ציירצייר
הדפסההדפסה
  
ציירצייר
הדפסההדפסה
  
ציירצייר