logo

איך להכין טירה מקרטוןאפשר להכין טירה מקרטון ולהשתמש גם בגלילי נייר.
לטירה אפשר לעשות גם פתח שנפתח ונסגר עם חוט.
ניקח את הקרטון ונכין ממנו טירה, נגזור את החלק העליון כך שנקבל צורה של חומה.
אפשר לעקוב אחר הסרטון, להבין ולעשות טירה שתתאים לנו.

טירה פשוטה מקרטון עם גלילי נייר

טירה מושקעת מקרטון