logo

סוגי חתולי בית גדוליםישנם סוגי חתולי בית גדולים במיוחד.
ביניהם יש את חתול הסוואנה, מיין קון, רגדול, צ'אוסי, חתול יערות נורבגי, בנגל ועוד.
מלבד הגודל של החתולים יש ביניהם הבדלים רבים כמו אורך פרווה, צבע, אופי ועוד.
אפשר לחפש הסברים על ההתאמה של כל אחד מזני החתולים לסביבת המגורים, כדי שיהיה להם חיים נוחים ונעימים.

חתול סוואנה

חתול מיין קון

צ'אוסי

רגדול