logo

חתולייםמשפחת החתוליים היא משפחה גדולה.
במשפחת החתוליים אפשר למצוא את חתולי הבית, נמרים, אריות ועוד.
יש הרבה שמוצאים את החתולים כבעל חיים מרתק ומעניין.
אפשר ללמוד על החתולים המון, טריטוריה, ציד, מקומות מסתור ועוד.