logo

חתולי בית קטנים



ישנם סוגי חתולי בית קטנים, חלקם כל כך קטנים שהם נראים חתולים ננסיים.

חלק מהחתולים בעלי רגליים קצרות מאוד ויש כאלו קטנים עם אזניים גדולות.

בין הגזעים ניתן למצוא את: חתול סינגפורה, חתול מנצ'קין, חתול דוולף ועוד.

חתול סינגפורה

חתול מנצ'קין