logo

מחזור המים בטבעאפשר לתאר את מחזור המים כתנועת המים בתוך כדור הארץ (באטמוספירה).
דוגמא לכך היא למשל אידוי מים מהים, כך שהם הופכים ממצב צבירה נוזלי למצב צבירה של גז ועולים למעלה.
אחר כך אדי המים מתקררים למעלה, מתעבים והופכים לענני גשם.
העננים הללו מורידים גשם חזרה לאדמה או לים.
פירוט נוסף נמצא באיור ובסרטון.

איור מחזור המים

איור בשימוש חופשי (מויקפדיה)איור מחזור המים

הסבר על היווצרות גשם ועוד