logo

איך בונים גשר קשתשיטות בניית גשר קשתות.
גשר הקשת בעל עיצוב מעוגל - צורת פרבולה,
הדוחף את כוחות העומס לאורך העיקול של הקשת לתומכים בכל קצה ולא כלפי מטה.
קשת אינה זקוקה לתמיכה במרכזה.
מתאים לבנייה מעל עמקים או נהרות.
הקשת תומכת בעומסים הנעים בגשר.
ישנם גשרי לבנים, ברזל, בטון.
סוגים: גשרי קשת, דרך גשר קשת, גשר קשת למחצה.
גשרי קשת היו בשימוש במהלך ההיסטוריה כגון גשרי אבן רומיים, גשר העיר האסורה בסין, אמות מים ועוד.