logo

צמחים בנגבהצמחים בנגב צריכים לשרוד בתנאים של מדבר.
להרבה צמחים בנגב לא קל לשרוד.
יש צמחים שגדלים בנגב רק בעונת החורף והאביב.
למשל צמחי הפקעות. צמחי הפקעות אוגרים מים בפקעות שלהם בכל העונה היבשה.
יש גם צמחים שנמצאים בתרדמת בקיץ.
ישנם צמחים שיכולים לשרוד בנגב כי הם קרובים למאגרי מים שמספקים מים גם בעונת הקיץ.

צמחי מדבר

אלה אטלנטית - Pistacia atlantica

רותם המדבר

הסבר על צמחים מדבריים