logo

איך לצייר ארבעת המיניםאיך לצייר את ארבעת המינים.
בחג הסוכות מברכים על ארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס וערבה.
לומדים לצייר שלב אחרי שלב.