logo

איך לרשום מספר טלפון באקסלאיך לכתוב מספר טלפון באקסל Excel.
כשכותבים מספר עם 0 לפני, האקסל אינו מציג את ה- 0.
הוספת אפס לפני מספר באקסל.
איך אפשר ליצור תבנית מספר טלפון.
איך לעצב מספר כמספר טלפון.