logo

עיירת כורים נטושה בהרי האנדיםהעיירה נמצאת בהרי האנדים בצ'ילה.
שם העיירה הוא Sewell.
היא נמצאת בגובה של מעל2,000 מטר מעל פני הים.
העיירה נבנתה על צלע ההר.

העיירה בשלג