logo

תהליך מיחזור פסולתמיחזור אשפה בו מפיקים חומרי גלם לשימוש חוזר בתעשייה.
כמויות עצומות של פסולת נאספת מידי יום ע"י משאיות אל מתקני מיון והפרדה.
הפרדה לפי סוגים: נייר, בקבוקים, חומר אורגני, זכוכית, פלסטיק, פסולת אלקטרונית, מתכות ועוד.
הפרדת פסולת ביתית.
תהליך המיחזור של פלסטיק.
איכות הסביבה מיחזור.
סרטון על מיחזור פסולת בגרמניה.

מיחזור פסולת בישראל