logo

בניה מאדמה דחוסהטכניקה לבניית קירות תוך שימוש בחומרי גלם טבעיים כמו בוץ, חצץ, סיד או מלט.
אדמה נגוחה, מכניסים תערובת אדמה לחה לתבנית ודוחסים היטב שכבה אחרי שכבה.
בנייה באדמה היא שיטת בנייה עתיקה נפוצה בעולם.
בניית בתי אדמה.
קיימות שיטות נוספות לבנייה באדמה:
קוב - תערובת חרסית, חול או אדמה וקש. מניחים חתיכות גדולות מהתערובת אחד על השני ליצירת הקיר.
לבני אדמה - הכנת לבנים מתערובת של חרסית, חול וקש.
סופר אדובי - שקים מלאים בחול, שכבות של שקים ארוכים או קצרים, חוטי תיל בין כל שכבה של שקי חול וטיוח המבנה בסופו.
טיח בוץ, טיח אדמה ועוד.
בניה טבעית.