logo

איך מייצרים פקקי שעםמכינים פקקי שעם מקליפה של עץ אלון השעם.
קליפת העץ מתעבה במספר מילימטרים כל שנה,
כשהעץ בוגר מסירים את קליפתו אחת לעשר שנים.
בבית חרושת הקליפות מתייבשות ונחתכות על ידי מכונות ליצרת פקקים ומוצרים נוספים.
פקק השעם בכל גמישות ואטימות לחדירות נוזלים.

משתמשים בשעם למגוון שימושים: לייצור פקקים ליינות, לוחות שעם, תיקים, ריצוף ועוד.
אלון השעם גדל בעיקר באזור פורטוגל.
50% מהשעם מופק בפורטוגל.