logo

איך ליצור תיקיה חדשה במחשבאיך עושים תיקייה חדשה במחשב.
יצירת תיקיה חדשה באמצעות קליק ימני בעכבר - נבחר חדש - תיקייה.
קיצור דרך לפתיחת תיקייה חדשה Ctrl + Shift + N.
שרוצים לשמור קובץ -> תחת שמירה בשם -> בחר היכן ברצונך ליצור את התיקיה החדשה.