logo

חידון יום האהבה ולנטייןחידון קליל לכבוד יום האהבה.
שאלות נחמדות על מושגים ומקומות בקשר לאהבה.
למשל איזה עיר באירופה נחשבת עיר האהבה ?
דמויות שקשורות לולנטיין דיי ועוד.
חג אהבה שמח!