logo

איך לשלוח מיקום בוואטסאפשיתוף מיקום בוואטסאפ WhatsApp.
לשלוח מיקום בהודעה בוואטסאפ.
לשתף את המיקום עם אנשי הקשר.
לחיצה על כפתור הוספה ← נבחר במיקום ← שיתוף