logo

חידון על ירושליםחידות יום ירושלים.
דוגמא לחלק מהשאלות: באיזה תאריך חוגגים את יום ירושלים,
מהו הכותל המערבי,
מה מופיע בסמל העיר ירושלים ועוד.
שאלות עם תשובות.
פעילות ליום ירושלים.