logo

תיוג בוואטסאפאיך לתייג בוואטסאפ Whatsapp.
פותחים את הצ'אט הקבוצתי,
כותבים בהודעה את תו “@” ואז תיפתח רשימה של אנשים מהקבוצה,
בוחרים את את שם שרוצים לתייג,
מקלידים את ההודעה ושולחים.
ההודעה תשלח עם תיוג.