logo

דבורת הדבש דף עבודה

דבורת הדבש דף עבודה
דף עבודה דבורת הדבש.
השלימו את המילים החסרות מתוך בנק המילים.
הטקסט מדבר על הדבורה, תהליך ייצור דבש ועוד.
דף עבודה השלמת משפטים להדפסה.
הדפסההדפסה
  
ציירצייר
הדפסההדפסה
  
ציירצייר