logo

ראש השנה לימוד

ראש השנה הוא נושא שלומדים עליו המון.
בראש השנה יש מנהגים רבים שאפשר ללמוד עליהם.
אפשר לעשות פעילויות רבות לראש השנה, בינהן: חידון, דפי עבודה, לימוד אנגלית דרך החג ועוד.