logo

שאלות מילוליות באחוזיםאחוז הוא חלק יחסי מכמות מסויימת - שלם.
איך לחשב אחוזים ממספר.
בסרטון נוסחה לחישוב אחוזים, הסבר ותרגילים בנושא אחוזים.